UVJETI POSLOVANJA
Opći uvjeti poslovanja
Opće odredbe


Molimo Vas da prije korištenja internet stranice www.webshop.versatek.ba na bilo koji način, pažljivo pročitate
uvjete korištenja. Usluge vrijede za kupce sa prebivalištem na području
Bosne i Hercegovine. Proces narudžbe potrebno je završiti do kraja.
Kupac može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba, odnosno pravna osoba koja
prihvaća ove opće uvjete poslovanja. Maloljetne osobe, djelomično ili potpuno poslovno nesposobne
osobe mogu naručivati artikle samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Putem web-shopa
kupcu je omogućena narudžba svih proizvoda koji se nalaze na stranicama prodavatelja www.webshop.versatek.ba.
Prihvaćanjem Općih uvjeta kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i tačni.
Narudžbom proizvoda kupac izjavljuje da prihvaća uvjete poslovanja. Navedene odredbe mogu biti
promijenjene i važeći su/primjenjuju se uvjeti u trenutku naručivanja.  

Molimo da nam svoje eventualno neslaganje s uvjetima bilo u cijelosti ili djelomice u pismenom
obliku dostavite prije svoje prve narudžbe na mail info@versatek.ba
Postupak, te uslovi narudžbe robe putem Versatek doo online kataloga su definisani kroz sljedeće
parametre: narudžba, plaćanje, otprema, dostava, povrat/reklamacija robe.
Isporučitelj naručene robe je


VERSATEK d.o.o.
Džemala Bijedića 185
71210 Ilidža
ID: 4202318660006
Tel: 033 863216
Email: info@versatek.ba

Versatek doo pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.versatek.ba, te na adresi www.webshop.versatek.ba na World Wide
Web mreži – Internet. U daljem tekstu : www.versatek.ba ili www.webshop.versatek.ba
Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za korisnike i odnose se na korištenje Internetske
stranice www.versatek.ba. Korištenjem Internetske stranice korisnici iskazuju da se slažu s Općim
uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice www.versatek.ba u skladu s
njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo korisnika, i ne može se ni na
koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge
fizičke ili pravne osobe. Korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na
mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do
prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Versatek doo, te prihvata da Versatek doo nije odgovoran
za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu.
Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu,
privremeno nedostupan ili isključen.


Versatek doo zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja,
uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili
korištenje stranica. Nadalje, Versatek doo može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu
informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine
prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.
Korištenjem ovih Internetskih stranica korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan s Općim
uvjetima poslovanja i korištenja. Versatek doo poručuje korisniku: Ukoliko se sa ovdje navedenim
uvjetima korištenja i pravilima ne slažete molimo vas da se suzdržite od upotrebe ove Internetske
stranice.


Versatek doo zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra
potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili
Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo
pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti
podataka, a kako bi ostali informisani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice
i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave
o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.


Svi materijali koji se nalaze na www.versatek.ba internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo Versatek doo
ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava, te nositelja prava na žigovima i/ili
dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO
POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG
PISMENOG ODOBRENJA VERSATEK DOO STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i
korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv
počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog
vlasništva.
Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge
informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez
ograničenja na, tekstove, fotografije, grafiku, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica www.versatek.ba,
a u skladu sa propisima Bosne i Hercegovine. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi,
sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji
sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale
zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje,
redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez
izričitog pismenog odobrenja Versatek doo i nositelja autorskog prava.


Korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti
dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima
intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Versatek doo nema nikakvu obavezu
izvještavati korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom
pravu. Korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih
prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u
vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih
Internetske stranice, Korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje
Versatek doo vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno
pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i
distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti).
Korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice www.webshop.versatek.ba isključivo na
odgovornost Korisnika tako da Versatek doo ne garantuje:
(I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPOTREBOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI
(II) ZA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.
Korisnik izričito potvrđuje da Versatek doo nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili
protuzakonito ponašanje Korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao
posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
Ni u kojem slučaju Versatek doo neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica
korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Korisnik izričito
potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.
Uz prethodno navedene uvjete, VERSATEK DOO, neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo
koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se
nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do
Korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore
navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i
izgubljenu dobit.
VERSATEK DOO nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može
postaviti na Internetsku stranicu. VERSATEK DOO zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja
ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.
Korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne
prirode, i da stoga djelatnici VERSATEK DOO mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog
znanja i eksplicitnog dopuštenja.
Korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim VERSATEK DOO, od svih zahtjeva za
naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom
ovih Internetskih stranica od strane Korisnika.
VERSATEK DOO može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom u bilo kojem trenutku.
VERSATEK DOO zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje lozinke, ili korisničke račune Korisnika u
slučaju bilo kakvog ponašanja Korisnika VERSATEK DOO, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra
neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane
Korisnika.
Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, VERSATEK DOO će poslati
pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.
www.versatek.ba  je registrirana domena VERSATEK DOO.
VERSATEK DOO nije odgovorna za tačnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je
objavljena na VERSATEK DOO /shop internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba
VERSATEK DOO. Ni pod kojim uvjetima VERSATEK DOO neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Korisnik oslonio na informacije dobivene putem www.versatek.ba Internet stranice. Na
Korisniku leži sva odgovornost ocijeniti tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje
informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.versatek.ba
Internet stranice.


Sjedište VERSATEK DOO je u Sarajevu-Ilidža, u Bosni i Hercegovini. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica
korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u
nadležnosti su suda u Sarajevu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine.
Korištenjem ovih Internetskih stranica Korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao
iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Sarajevu.


Jezik
Jezici komunikacije na www.versatek.ba su bosanski/hrvatski/srpski jezik
Cijene
Cijene su izražene u Konvertibilnim markama (BAM), ne sadrže PDV, vrijede za Virmanski način plaćanja u trenutku obavljanja narudžbe.
Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki
proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer
je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.
Takve situacije su izvanredne i za njih se VERSATEK DOO unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti
prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti
isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.


Narudžba
Proces naručivanja na webshop trgovini je opisan ovdje:
• korak 1 - otvori se stranica www.webshop.versatek.ba
• korak 2 - registrujete se kao kupac, popunite podatke za naplatu i dostavu robe.
• korak 3 - pronađete proizvod koji želite kupiti, te odaberete željenu količinu svakog proizvoda u košarici
• korak 4 - kada ste završili s odabirom iz košarice kliknite na Tipku “Izvrši narudžbu”
• korak 5 - provjerite svoje podatke vezano za naplatu i dostavu robe
• korak 6 - Narudžba uspješno obavljena
• Dobit ćete našu službenu ponudu na mail s troškovima dostave i rokom isporuke robe po
kojoj možete izvršiti uplatu.


VERSATEK DOO će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u
primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da dobavljač nema na raspolaganju
naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s web
trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije
moguće isporučiti. VERSATEK DOO otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.
Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Trajanje i raskid ugovora
Ugovor koji Korisnik sklapa s VERSATEK DOO je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane VERSATEK DOO te izvršenim plaćanjem od strane Korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između VERSATEK DOO i Korisnika. Prema Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge
za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe.
Jednostrani raskid ugovora možete poslati email-om na adresu info@versatek.ba
Ugovor možete raskinuti putem bilo nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor.
U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u
skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam
roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od
dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.


Izravne troškove povrata robe Kupac je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na
jednostrani raskid ugovora a ukoliko proizvod ne može biti vraćen poštom na uobičajen način. Krajnji
kupac se može obratiti VERSATEK DOO na info broj ili mail adresu info@versatek.ba radi pribavljanja
obavijesti o načinu vraćanja proizvoda. Korisnik je prema Zakonu o zaštiti potrošača
odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rezultat rukovanja robom, osim onog
koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom
linku: Zakon o zaštiti potrošača 


Pisani prigovori, povrat, zamjena
U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor VERSATEK DOO
U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te
vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u
što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.
VERSATEK DOO omogućuje vam podnošenje pisanog prigovora putem telefona +387 033 863 216 ili putem
maila info@versatek.ba Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u
prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. VERSATEK DOO potvrdit će vam
primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15
(petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Načini plaćanja
1. Plaćanje virmanom po poslanoj ponudi
Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju email adresu ćete dobiti ponudu sa svim podacima
potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe zajedno sa
troškovima dostave. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji
inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, ili sl.
Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.
2. Plaćene narudžbe odabranih proizvoda možete osobno preuzeti uz prethodno dogovoren termin
dolaska u :
VERSATEK DOO
Džemala Bijedića 185
71210 Ilidža
Prilikom osobnog preuzimanja, molimo vas da prvo provjerite je li roba spremna za preuzimanje na
broj telefona +387 033 863 216. Osobno preuzimanje robe kod nas u skladištu je besplatno te se ne
naplaćuju troškovi dostave.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema
izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan), pa vas, isto tako molimo, da prethodno provjerite
stanje pošiljke na broju telefona +386 033 863 216

ISPORUKA
Naručena roba isporučuje se putem ugovorene kurirske službe ili na drugi način koji može dogovoriti
VERSATEK DOO Ukoliko od kurirske službe dobijete obavijest o prispjeću pošiljke, dužni ste ih kontaktirati
telefonski i dogovoriti primopredaju pošiljke. Prilikom odabira robe i odabira isporuke, kupac je
dužan navesti točnu adresu i broj telefona radi pravodobne isporuke ili pravodobnog informiranja o
isporuci.
Uz službenu ponudu biti će naveden rok isporuke robe od dana uplate (koju kupac prihvaća uplatom
ponude).

Izjava o povjerljivosti
Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet
stranici www.versatek.ba i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka
VERSATEK DOO
VERSATEK DOO kao pružatelj usluga Internetske stranice www.versatek.ba pridržava se zakonskih propisa sa
ciljem zaštite privatnosti korisnika.
Upućuju se Korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje
informacije VERSATEK DOO prikuplja i kako ih koristi.
Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku
na adresu info@versatek.ba
Upućuju se Korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili
uporabom naše internetske stranice, Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa
svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe www.versatek.ba internetske stranice.
Ukoliko se Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Korisnika da
napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.versatek.ba
Ovu izjavu o povjerljivosti podataka VERSATEK DOO može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem
izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu “”Povjerljivost podataka”” na Internet
stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj
stranici www.versatek.ba
Svaki Korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve
promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane
Korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Korisnik
potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.
VERSATEK DOO prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Korisnika. Kada se Korisnik
uključi u određene aktivnosti na www.versatek.ba Internetskoj stranici, kao što je registracija,
naručivanje proizvoda ili usluga, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija VERSATEK DOO može
od Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa
(uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, te druge s tim povezane informacije
Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Korisnika. Ako
Korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu
biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.
VERSATEK DOO neće dijeliti osobne podatke Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima
navedenim u slijedećoj tačci i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
Osobne podatke će VERSATEK DOO koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail
poruka, analizu podataka, obradu plaćanja . VERSATEK DOO može podijeliti osobne
podatke Korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku
paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.
Korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži VERSATEK DOO. Korisnik može promijeniti bilo koji od svojih osobnih podataka i slanjem e-mail poruke na
info@versatek.ba. U toj e-mail poruci Korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail
adresu, te koje informacije želi nadopuniti.
Kao uvjet narudžbe VERSATEK DOO proizvoda i usluga, VERSATEK DOO traži dozvolu Korisnika za slanje
Administrativne i Promocijske e-mail poruke. Ukoliko Korisnik želite primati e-mail poruke u
bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka
slanjem e-mail poruke na info@versatek.ba ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u
svakoj newsletter poruci.
Zaštitu podataka VERSATEK DOO uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne
podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može
biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako VERSATEK DOO provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za
zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s www.versatek.ba
Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.
Rješavanje sporova

Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom
nadležan je Sud u sarajevu.
Opći uvjeti poslovanja i korištenja


1. OPĆE ODREDBE
1.1. VERSATEK DOO pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.versatek.ba na
World Wide Web mreži Internet
1.2. U okviru Internet stranice www.versatek.ba VERSATEK DOO daje ponudu iz svog kataloga proizvoda
2. ODGOVORNOST
2.1. Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja kao i Izjavu o povjerljivosti korisnik prihvaća prilikom
posebne registracije na www.versatek.ba elektronskim putem što je preduslov sudjelovanja na
www.versatek.ba. Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se VERSATEK DOO
odnositi prema Izjavi o povjerljivosti koja je objavljena na Internet stranici VERSATEK DOO. VERSATEK DOO poziva
korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja VERSATEK DOO te Izjavu o povjerljivosti jer će se ta pravila
primjenjivati za korištenje usluga www.versatek.ba kao i u slučaju eventualnog nesporazuma.
2.2. Korisnicima usluga koje pruža www.versatek.ba smatraju se registrirani korisnici.
2.3. Korisnik izričito prihvaća da VERSATEK DOO ne može biti odgovorna za ponašanje korisnika usluga,
kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu sa pozitivnim propisima
Bosne i Hercegovine.
2.4. VERSATEK DOO nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost stranice www.versatek.ba ili
bilo koje njegove platforme, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.
2.5. www.versatek.ba može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao
rezultat redovnog održavanja sistema u slučaju nadogradnje te zbog problema više sile.
2.6. www.versatek.ba zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa,
kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz
primjenu dobrih poslovnih običaja.
2.7. VERSATEK DOO nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne
obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja
www.versatek.ba , primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine, kao i drugi relevantni propisi.
2.8. VERSATEK DOO ne garantira za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane
korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim
rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za točnost na taj način unošenih podataka, odgovaraju
korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili
osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio
podatke.
2.9. www.versatek.ba Internet stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i
zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti VERSATEK DOO na e-
mail adresu info@versatek.ba
2.10. www.versatek.ba ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice
povrijede ničija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je
povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite VERSATEK DOO na info@versatek.ba
2.11. www.versatek.ba zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su
neaktivni dulje vremena kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima VERSATEK DOO ili zakonskim
kriterijima neprihvatljivi za objavu.
2.12. Odnosi na www.versatek.ba odvijaju se između Prodavatelja i Kupca (registrirani korisnici
Internet stranice www.versatek.ba) uz trgovinsko zastupanje VERSATEK DOO. putem www.versatek.ba Internet
stranice. Prodavatelj može biti pravna osoba, a Kupac može biti pravna i fizička osoba. Izdavanje
računa, odnosno sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe obvezuje prema zakonu Prodavatelja te ne
spada u obvezu trgovinskog zastupnika.
2.14. Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je evidentiran na www.versatek.ba
Internet stranici, VERSATEK DOO. sa pozicije trgovinskog zastupnika ispunit će svoje obveze iz ugovora i ovih
Općih uvjeta poslovanja.

3. PRAVILA ZA KORISNIKE

3.1. Kupac je dužan platiti cijenu kupljene stvari. Kupac je dužan preuzeti kupljenu stvar prilikom
isporuke. Za sve reklamacije Kupac je ovlašten obratiti se Prodavatelju Versatek doo
3.3. Ako kupac unutar 3 radna dana ne preuzime pošiljku, ponovno slanje paketa ponovno se
naplaćuje.
3.4. VERSATEK DOO ne odgovara Kupcu za manje ogrebotine na proizvodima koje su
nastale kao posljedica dostave robe putem dostavne službe ako ogrebotine ili manji nedostaci ne
utječu na osnovna svojstva i upotrebljivost proizvoda. Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe
ovisi o kupcu. Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah
to napomenite Vašem dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.


4. REKLAMACIJE
4.1 Reklamacija od Kupca je pravovremena ako je podnijeta u zakonskom roku od datuma
primitka pošiljke .