ABSPW - 1
  • ABSPW - 1

Archive Business+ Web korisničke licence

10,00 KM
bez PDV-a
  • Dodatna licenca za Web korisnika (klijent)
  • Samo za Archive Business+ paket pretplate
  • Omogućava preggled i pretragu dokumenata putem internet/intraneta
Količina

  • Dodavanje, brisanje, pregled i pretraga dokumenata sa radnih stanica unutar mreže
  • Besplatna licenca za web korisnika
ABSPW

Posebne reference