ArhivBP - 1
  • ArhivBP - 1

Archive Business + trajne korisničke licence

320,00 KM

(320,00 KM Korisnik/jednokratno)

bez PDV-a
  • Dodatna licenca za 5 korisnika (klijent)
  • Samo za Archive Business paket trajna licenca
  • Omogućava pregled dokumenata, pretragu i izvoz
  • Dostupno za narudžbu u paketima po  5 korisnika (max 10)
Količina

  • Pregled i pretraga dokumenata sa radnih stanica unutar mreže
ArhivBP

Posebne reference