DMSUSRT - 1
  • DMSUSRT - 1

DMS Business trajne korisničke licence

334,00 KM

(334,00 KM Korisnik)

bez PDV-a
  • Dodatna licenca za 1 korisnika (klijent)
  • Samo za DMS Business paket trajne licence
  • Omogućava dodavanje, brisanje, pregled dokumenata, pretragu i izvoz
  • Članstvo u grupama, zadaci, radni tokovi, verzije dokumenata
  • Uključena licenca za web korisnika
  • Popust za više od 6 korisnika
Količina

  • Dodavanje, brisanje, pregled i pretraga dokumenata sa radnih stanica unutar mreže
  • Besplatna licenca za web korisnika
  • Omogućava upravljanje tokovima dokumenata
DMSUSRT

Posebne reference