DMSWEB - 1
  • DMSWEB - 1

DMS Business Web korisničke licence

1.200,00 KM

(1.200,00 KM Paket 10 korisnika)

bez PDV-a
  • Dodatna licenca za 10 web korisnika (klijent)
  • Samo za DMS Business paket trajni licenci
Količina

  • Dodavanje, brisanje, pregled i pretraga dokumenata sa radnih stanica unutar mreže
  • Besplatna licenca za web korisnika
  • Omogućava upravljanje tokovima dokumenata
DMSWEB

Posebne reference