DMSUSR - 1
 • DMSUSR - 1

DMS Business korisničke licence

52,00 KM

(52,00 KM Korisnik/mjesečno)

bez PDV
 • Dodatna licenca za 1 korisnika (klijent)
 • Samo za DMS Business paket pretplate
 • Omogućava dodavanje, brisanje, pregled dokumenata, pretragu i izvoz
 • Članstvo u grupama, zadaci, radni tokovi, verzije dokumenata
 • Uključena licenca za web korisnika
 • Popust 30% za više od 6 korisnika
Količina

help_outlineZahtjev za ponudu
DMS Business korisničke licence

DMS Business korisničke licence

 • Dodatna licenca za 1 korisnika (klijent)
 • Samo za DMS Business paket pretplate
 • Omogućava dodavanje, brisanje, pregled dokumenata, pretragu i izvoz
 • Članstvo u grupama, zadaci, radni tokovi, verzije dokumenata
 • Uključena licenca za web korisnika
 • Popust 30% za više od 6 korisnika

 

 • Dodavanje, brisanje, pregled i pretraga dokumenata sa radnih stanica unutar mreže
 • Besplatna licenca za web korisnika
 • Omogućava upravljanje tokovima dokumenata
DMSUSR

Posebne reference