DMSWEB - 1
  • DMSWEB - 1

DMS Business Web korisničke licence

10,00 KM

(10,00 KM Korisnik/mjesečno)

bez PDV-a
  • Dodatna licenca za 1 korisnika (klijent)
  • Samo za DMS Business paket pretplate
  • Omogućava dodavanje, brisanje, pregled dokumenata, pretragu i izvoz
  • Članstvo u grupama, zadaci, radni tokovi, verzije dokumenata
  • Uključena licenca za web korisnika
  • Popust 30% za više od 6 korisnika
Količina

  • Dodavanje, brisanje, pregled i pretraga dokumenata sa radnih stanica unutar mreže
  • Besplatna licenca za web korisnika
  • Omogućava upravljanje tokovima dokumenata
DMSWEB

Posebne reference