BARCDMS - 1
  • BARCDMS - 1

Barcode automatizacija

40,00 KM
bez PDV-a
  • Automatizacija pohrane prema barkodu
Količina

Automatska dinamička pohrana u odovarajuće mape u arhivi-prema podacima iz barkodova

BARCDMS

Posebne reference